Ustawianie trójkąta ostrzegawczego – zasady

23-11-2020 11:18

Ustawianie trójkąta ostrzegawczego – zasady

Wypadek może przydarzyć się każdemu. W przypadku kolizji najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie, pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Brak odpowiedniego ostrzeżenia może doprowadzić do tragedii. Aby zasygnalizować innym postój samochodu w nieprzeznaczonym do tego miejscu, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Dowiedz się, gdzie i w jakiej odległości od auta go ustawić.

Kolizja, awaria pojazdu lub nagłe zasłabnięcie – to niespodziewane sytuacje, które wymuszają zatrzymanie auta w niedozwolonym miejscu. Jako odpowiedzialny użytkownik ruchu musisz zadbać o to, żeby inni kierowcy dowiedzieli się o utrudnieniach na drodze. Poznaj zasady ustawiania trójkąta ostrzegawczego na drodze.

Trójkąt ostrzegawczy a prawo

Czy wiesz, jakie elementy wyposażenia samochodu są obowiązkowe? Wiele osób wymienia gaśnicę, apteczkę, narzędzia, a także linkę holowniczą, zapominając o najważniejszym przedmiocie, czyli trójkącie. Ten błąd może naprawdę dużo kosztować.

Według polskiego prawa na wyposażeniu każdego pojazdu, z wyjątkiem motocykli, powinny znaleźć się gaśnica i trójkąt ze znakiem homologacji. Za ich brak grozi mandat w wysokości nawet do 500 złotych. 150 złotych grzywny otrzymasz, jeśli po zatrzymaniu auta nie ustawisz trójkąta za pojazdem.

Ale to nie jedyne konsekwencje. Trójkąt odblaskowy ustawia się po to, żeby ostrzec innych kierowców o wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia na drodze. Dzięki temu pozostali użytkownicy mają wystarczająco dużo czasu na reakcję, zmniejszenie prędkości lub zmianę pasa ruchu. Jeśli nie poinformujesz innych kierowców o swojej awarii, to szybko doprowadzisz do kolizji.

Każdy trójkąt powinien mieć znak homologacji. Tylko wtedy będziesz mieć pewność, że jest wystarczająco duży, aby zostać zauważonym przez innych uczestników ruchu.

Wszystkie modele samochodów marki Seat są wyposażone w wymagane elementy dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

Kiedy trójkąt ostrzegawczy jest niezbędny?

Przepisy prawa o ruchu drogowym nakładają na kierowcę obowiązek ustawienia trójkąta ostrzegawczego w trzech sytuacjach:

- zatrzymania samochodu na autostradzie lub drodze ekspresowej poza wyznaczoną do tego strefą,

- postoju na twardej drodze poza terenem zabudowanym – jeśli auto stoi w miejscu zabronionym lub nie jest widoczne z odpowiedniej odległości,

- zaparkowania pojazdu na twardej drodze w terenie zabudowanym w zabronionym miejscu.

Jak ustawić trójkąt ostrzegawczy na autostradzie lub ekspresówce?

Na autostradzie maksymalna dopuszczalna prędkość to 140 km/h, a w przypadku drogi ekspresowej jest to 120 km/h. Aby wyhamować tak rozpędzony samochód, potrzeba nie tylko dużo czasu, ale także odpowiednio dużo miejsca. Droga hamowania auta, który jedzie z prędkością 140 km/h, wynosi aż 70 metrów! Dlatego w przypadku postoju na autostradzie lub drodze ekspresowej należy:

- od razu włączyć światła awaryjne lub pozycyjne w przypadku braku tych pierwszych,

- ustawić trójkąt odblaskowy 100 metrów za samochodem na jezdni lub poboczu.

Ostrzeżenie powinno znajdować się na drodze do momentu unieruchomienia auta za barierami. Następnie trzeba zadbać o bezpieczeństwo swoje i pasażerów, a potem wezwać pomoc. Pamiętaj o tym, że podczas zatrzymania się na autostradzie powinieneś zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do tragedii. Poszkodowane osoby, a zwłaszcza dzieci, warto przeprowadzić w miejsce, gdzie nie będą narażone na potrącenie.

Jak ustawić trójkąt odblaskowy poza obszarem zabudowanym?

Wiele osób rezygnuje z ustawienia trójkąta, kiedy zatrzymuje się poza obszarem zabudowanym. Nie jest to rozsądne, ponieważ niektórzy kierowcy jeżdżą po takich drogach z naprawdę dużą prędkością. Podczas postoju auta w terenie niezabudowanym należy:

- niezwłocznie włączyć światła awaryjne lub zamiast nich, pozycyjne,

- ustawić trójkąt ostrzegawczy w odległości od 30 do 50 metrów za pojazdem.

Następnie trzeba wezwać pomoc. Jeśli masz trudność z określeniem swojego położenia i nie możesz znaleźć słupka pikietażowego, spróbuj udostępnić swoją lokalizację np. przez internet.

Gdzie ustawić trójkąt w terenie zabudowanym?

Awaria auta lub wypadek w mieście? Także tutaj, mimo dobrej widoczności, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. W przypadku zatrzymania auta w terenie zabudowanym należy:

- włączyć światła awaryjne lub pozycyjne,

- umieścić trójkąt ostrzegawczy na wysokości nie większej niż 1 metr.

Przepisy nie określają dokładnie, jak daleko ma znajdować się ostrzeżenie od auta w obszarze zabudowanym. Kieruj się własnym rozsądkiem i oceną zdarzenia. Np. nocą lub w trudno widocznym miejscu postaw trójkąt nawet kilkadziesiąt metrów dalej.

Pamiętaj o tym, że trójkąt to podstawa bezpieczeństwa na drodze. Bądź świadomym kierowcą!