Jak ustawić lusterka w samochodzie?

18-01-2021 11:34

Nie sposób wymienić wszystkie czynniki, które – bezpośrednio oraz pośrednio – wpływają na bezpieczeństwo podróżujących. Za jedną z najważniejszych kwestii można uznać jednak ustawienie samochodowych lusterek, które to odgrywa kluczową rolę w kontroli sytuacji na drodze. Mimo tego, że poprawne wykonanie tej czynności nie powinno sprawiać trudności nawet początkującym kierowcom – zależy od niej bowiem między innymi sukces egzaminu na prawo jazdy – warto pamiętać o szeregu podstawowych zasadach, które pozwolą na wykorzystanie pełni lusterkowego potencjału.

O ilości, budowie i… kolorze

Pojazdy osobowe wyposażone są obowiązkowo w trzy lusterka – jedno wewnętrzne (nazywane również wstecznym) oraz dwa zewnętrzne, określane mianem bocznych, umiejscowione po jednej oraz drugiej stronie auta. Wiedzę dotyczącą ilości tych elementów posiada jednak każdy, kto choć raz podróżował samochodem. Przybliżenia wymagać może zaś kwestia ich podziału, uświadamiająca różnorodność stosowanych rozwiązań. Biorąc pod uwagę rodzaje zwierciadeł (innymi słowy – szkieł) w lusterkach zewnętrznych, wyróżnić można bowiem następujące opcje:

- płaską – najtańszą, a jednocześnie najprościej skonstruowaną, wiernie oddającą drogową rzeczywistość (bez przybliżeń oraz ewentualnych zniekształceń obrazu),

- sferyczną (wypukłą) – jedną z najczęściej stosowanych, która, dzięki swojej budowie, umiejętnie pomniejsza obraz, tym samym zaś zwiększając pole widzenia kierującego,

- asferyczną (łamaną) – charakteryzującą się podziałem na dwie strefy i maksymalnie poszerzającą widoczny obraz, a co za tym idzie przyczyniającą się do wyeliminowania tak zwanego martwego pola.

Niewielu wie również, że szkła podzielić można też na podstawie ich… koloru. Tym samym w ofertach pojawiają się dwa podstawowe rodzaje:

- białe (nazywane też chromowanymi) – w rzeczywistości bezbarwne, wiernie oddające rzeczywistość,

- lazurowe (niebieskie) – poza kwestią niecodziennego designu wpływające również na bezpieczeństwo, szczególnie nocą, niewywołujące bowiem odblasków.

Manualne, elektryczne i nie tylko

Poza wspomnianymi już podziałami, lusterka klasyfikowane są także na podstawie sposobu sterowania (od tego też zależy często wybór konkretnego modelu pojazdu). Wskazać można więc:

- manualne – ich ustawienia, jak wskazuje sama nazwa, dokonuje się ręcznie, samodzielnie je dopasowując (przez bezpośredni kontakt fizyczny); występują najczęściej w starszych modelach aut,

- mechaniczne – i w tym przypadku konieczne jest ręczna regulacja, dokonuje się jej jednak z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń (umieszczonych we wnętrzu auta),

- elektryczne – należące do najbardziej pożądanych, sterowane zaś dzięki zaawansowanym funkcjom komputera pokładowego.

Ponadto, rynek obfituje w lusterka z wieloma udogodnieniami, wśród których znajdują się między innymi:

- podgrzewane – przydatne szczególnie zimą,

- fotochromatyczne – ściemniające się automatycznie,

- wyposażone w czujnik temperatury – pomagające kontrolować warunki zewnętrzne,

- elektrycznie składane – po wygaszeniu silnika lub też w każdym innym momencie,

- uzupełnione lampą drogową – oświetlające próg auta.

Położenie lusterek a kwestia martwego pola

Wiedza dotycząca rodzajów lusterek samochodowych to tylko część całości, prowadzącej do odpowiedniego ustawienia tych elementów. Kluczowym pojęciem jest bowiem wspomniane już martwe pole, oznaczające w istocie obszar wokół pojazdu, który nie jest w całości widoczny dla kierującego. Mimo sukcesywnego wyposażania aut w systemy, które mają na celu wyeliminowanie owej strefy (wśród których wartym wspomnienia jest asystent, mogący wykorzystywać zarówno radar jak i odpowiednią kamerę rejestrującą), kluczowe dla bezpieczeństwa pozostaje prawidłowa konfiguracja lusterek samochodowych.

Lusterko wewnętrzne

Za prawidłową pozycję tego elementu uważa się ustawienie umożliwiające obserwowanie całej tylnej szyby, a dzięki temu – maksymalnej przestrzeni za pojazdem. Tym samym należy pamiętać także o rozmieszczeniu ewentualnych bagaży (tak, by w żaden sposób nie ograniczały widoczności) oraz prawidłowym ustawieniu fotela. Warto zwrócić też uwagę na możliwość przełączenia lusterka w tryb nocny, który ograniczająca ryzyko oślepienia w trakcie jazdy po zmroku.

Lusterka zewnętrzne

Wbrew pozorom każde z lusterek bocznych wymaga innego podejścia. Tym samym, element znajdujący się po stronie kierowcy powinien zostać ustawiony w sposób umożliwiający zobaczenie najdalszego pasa jezdni, a jednocześnie nieustanne obserwowanie tylnych drzwi pojazdu. Warto też odnotować, że obraz tyłu auta nie powinien przekraczać dziesięciu procent powierzchni szkła. Ustawienia prawego z lusterek należy dokonać przyjmując wcześniej odpowiednią pozycję, a mianowicie – przesuwając głowę na środek auta. Obraz powinien natomiast odbijać jezdnię, a także fragment tylnych drzwi pojazdu.